Timovi Federalne uprava civilne zaštite i danas nastavljaju pomagati stanovništvu u gradovima i općinama koje su najviše pogođene poplavama u Tuzlanskom kantonu. Dva tima sa pumpama i danas su angažovana na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata u naseljima Đurđevik i Strašanj na području Grada Živinice. Osim timova koji su na terenu FUCZ je ustupila i 80 isušivača vlage koje su pripadnici KUCZ TK podijelili stanovništvu na području Kladnja i Živinica kako bi stanovništvo ugroženo poplavama što prije stavilo u funkciju svoje objekte.

Federalna uprava civilne zaštite obezbijedila je i 100 litara dezinfekcionog sredstva i leđne prskalice kojima će pripadnici KUCZ TK dezinfikovati poplavljene objekte nakon ispumpavanja vode i njihovog isušivanja. (RTVslon)

A.Osmičić