Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas je uvela izabranog izvođača u nastavak radova na rekonstrukciji regionalne ceste Srnice – Gračanica kroz Srnice Gornje. Izvođač radova je Balegem d.o.o. Gradačac. Vrijednost projekta je 823. 000 KM.

Pojava koronavirusa u našem Kantonu nije zaustavila rekostrukciju cesta. Direkcija regionalnih cesta TK započela je rekostrukciju regionalne ceste  Gračanica – Bukva – Doborovci – Srnice. Riječ je o rekonstrukciji dionice ceste od 1000 metara. Sredstva za ove namjene bila su na čekanju zbog neriješenih imovinskih odnosa.

Za neka tri mjeseca mi iz Direkcije smo u saradnji sa resornim ministarstvom i gradskom upravom Gradačac riješili imovinske odnose  i započeli smo rekonstrukciju ove dionice. Ono što još trebamo naglasiti da Direkcija po planu koji je na početku godine usvojila Vlada TK, nakon završetka ove dionice, ima još 900 metara u toku ove godine da se rekonstruiše, kazao je Zijad Omerčić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Regionalna cesta Srnice  – Gračanica od značaja je, kako za Gračanicu i Gradačac, tako i za cijeli Tuzlanski kanton.

Sa svoja dva kraka izlazi na dvije magistralne ceste. Na jednom kraku izlazi na magistralnu cestu M 18 koja dalje vodi prema Šamcu, Brčkom i Orašju, tačnije prema graničnim prijelazima, i na drugu stranu prema Tuzli. Sa drugim krakom izlazi na magistralnu cestu M4 Tuzla – Doboj. Također, ukršta se i sa regionalnom cestom R461 Srebrenik – Bukva. Treba reći da je ova cesta zadnji put rekonstruisana 1985-90. Ako znamo da je vijek trajanja rekonstruisane ceste 20-25 godina, i sa te strane vidimo neophodnost njene rekonstrukcije, istakao je Omerčić.

Direkcija regionalnih cesta TK radi prema planu kojeg je Vlada TK usvojila na početku godine bez obzira na pandemiju koronavirusa. Trenutno je aktivno 6 gradilišta.

Vi znate da je saobraćaj krvotok jednog društva, i ove godine ćemo raditi punom parom bez obzira na sve ovo što nam se desilo. Prije neki dan smo otvorili zadnju dionicu prema Čeliću, tako da očekujem da ćemo imati spojenu Tuzlu sa Čelićem i Gračanicu sa Srebrenikom. I sam premijer je potencirao, i Vlada, da izađemo na teren i da  radimo, naravno uz sve potrebne mjere predostrožnosti, kazao je Edin Buševac, ministar trgovine, saobraćaja i turizma TK.

Epidemija koronavirusa neće pokvariti ambiciozan plan rekostrukcije cesta za ovu godinu. Direkcija i resorno ministarstvo imaju za cilj realizaciju preko 20 projekata.

Izvor: RTV TK