Za poboljšanje vodosnabdijevanja u Općini Teočak, u Budžetu TK osigurano je 250 hiljada maraka. Osim toga, oko 140 hiljada maraka namjenjeno je za realizaciju projekta iz oblasti kanalizacione infrastrukture.
O finansiranju ovih projekata, u Teočaku su ugovore potpisali ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK Mustafa Šakić i načelnik Općine Teočak Taib Muminović. Inače, u posjeti ovoj općini boravila je delegacije Vlade na čelu sa premijerom Denijalom Tulumovićem.

Video: RTV TK