Najkritičnije u USK, poplave i u Tuzlanskom kantonu!

731

Kišne padavine izazvale su probleme širom Bosne i Hercegovine. Još prošle sedmice meteorolozi su najavili mogućnost izbijanja poplava u našoj zemlji, a čini se, da se ta prognoza obistinjuje.

Najkritičnije je u USK gdje je zabilježen porast vodostaja rijeke Une, Sane, a danas oko 17:00 sati je povećan vodostaj rijeke Bosne u Maglaju što je neočekivano obzirom da nam nijedan prognostički model nije dao takvu prognozu. Zbog toga je Štab civilne zaštite u USK proglasio stanje prirodne nesreće, dok iz ovog kantona poručuju da bi stanje moglo biti gore nego 2014. godine. Stanje prirodne nesreće proglašeno je i u Bosanskoj Krupi i Tesliću. Također, dostignuta je kota obavještavanja i na području rijeke Usore.

Prema informacijama operativnog štaba Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK vodostaj rijeke Bosne u ponedjeljak u večernjim satima za samo jedan sat porastao je za čak jedan metar. Desetine objekata poplavljene si u Maglaju.

Više od 100 pripadnika CZ na terenu

Agencija za vodno područje rijeke Save je CZ FBiH ustupila 32.000 vreća koje se danas pune pijeskom te će se praviti nasip u USK jer se očekuje plimni val posebno na području Sanskog Mosta. Više od 100 pripadnika Civilne zaštite FBiH je na terenu.

”Ovakav epilog očekivan je bio i za sliv Spreče no pravovremenom akcijom, odnosno predpražnjenjem akumulacije Modrac dobijen je prostor da Jezero Modrac može primiti više poplavne vode,” rekao je Almir Prljača, rukovodilac za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na području općne Zavidovići putna komunikacija prema naselju Dolina i Podu je zbog plavljena dva podvožnjaka u prekidu. U Maglaju je vodostaj rijeke Bosne porastao za tri sata čak tri metra – što je rezultat bujičnih potoka rijeke Krivaje i Liješnice, rekao je Almir Prljača, rukovodilac za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save.

Usljed slijevanja oborinskih voda i potoka koji su na putnu komunikaciju nanijeli dosta otpada, šljunka i granja na više lokacija otežalo je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu R 467 Zavidovići-Olovo.

Problemi i u Tuzlanskom kantonu

Iako tokom danas Tuzlanski kanton nije imao većih problema, u odnosu na druge dijelove Bosne i Hercegovine, kišne padavine počinju praviti ozbiljne probleme i u našem kantonu.

Prema vanrednom izvještaju kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzla u kojem su ažurirani podaci sa terena zaključno sa 22,00 sata, situacija u Tuzlanskom kantonu usložnjava se, pa je tako  vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 21 sat iznosio 234 cm i u porastu je (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm) . U naselju Orahovica, usljed jakog pljuska kiše izlila se rijeka Turija te poplavila poljoprivredno zemljište i okružila nekoliko stambenih objekata.

PVJ Banovići je imala više izlazaka na intervenciju sa pumpama u naseljima Seona, Banovići Selo, Smajlovićigdje su lokalni potoci bujičastog karaktera plavili zemljište i pravili probleme lokalnom stanovništvu.

B1TV/Izvor: rtvslon