Zbog planskih radova u petak 21.02.2020. godine doći će do prekida u isporuci električne energije za korisnike koji se napajaju sa trafo stanice 35/10kV Kerep, u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.