Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla hospitalizirano je 14 pacijenata s gripom tipa A, a među oboljelima je i dvoje djece – potvrđeno je danas iz UKC Tuzla.

Deset pacijenata, kako je rečeno, smješteno je na Kliniku za zarazne bolesti, dva pacijenta na Kliniku za pedijatriju te dva pacijenta na Odjeljenje za anesteziologiju i reanimaciju.

Također, jedan od pacijenata je u decembru prošle godine boravio u Kini i pod stalnim je promatranjem liječnika, koji zasad tvrde da se kod tog pacijenta ne radi o koronavirusu, jer nema niti jednog takvog simptoma i dosta se dobro osjeća.

Djeca koje se nalaze na Klinici za pedijatriju su u relativno dobrom stanju i stalno su pod pratnjom naših ljekara. Dva pacijenta koja se nalaze na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju su još u teškom stanju, s tim da je jedan pacijent koji dolazi iz Brčkog priključen na aparate za vještačko disanje – kazao je načelnik sektora za higijensko-epidemiološki nadzor dr. Amer Čustović.

Istakao je da su očekivanja da će se sezona gripe nastaviti i tokom februara.

Ako ne dođe do porasta ostat će na ovom nivou i trajat će sigurno do polovine marta. Naši svi kapaciteti i resursi su uključeni na praćenje stanja. Imamo oformljen tim unutar Kliničkog centra koji redovno prati stanje nakon čega opserviramo svakog pacijenta i djelujemo prema zadanoj situaciji – kaže dr. Čustović.

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je formirala krizni štab i to po hitnom postupku, a u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva. Zadatak štaba je da prati situaciju i reaguje u slučaju pojave zaraženih koronavirusom te da poduzme preventivne mjere s ciljem sprečavanja i ublažavanja posljedica mogućih incidentnih situacija.

Na sastanku je usvojen plan aktivnosti u slučaju pojave oboljelih i sumnje na oboljenje na području Tuzlanskog kantona, posebno uzevši u obzir lokaciju Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Izvor: RTV TK