Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su, postupajući po naredbama općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela, dana 02.10.2019.godine, izvršili pretrese na šest lokacija na području Tuzlanskog kantona.Pretresi su izvršeni na području: grada Tuzla kod osoba N.H., rođen 1987.godine, općine Lukavac kod lica B.U., rođen 1996.godine, Gradačac kod lica T.N., rođen 1959.godine, općine Gračanica kod lica S.H., rođen 1988.godine i T.S., rođena 1989.godine, općine Srebrenik kod lica M.O., rođen 1973.godine i općine Kladanj kod lica M.S., rođen 1983.godine.Prilikom pretresa, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela (Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, Teška krađa i Krivotvorenje isprave) ili prekršaja (shodno Zakonu o oružju i municiji Tuzlanskog kantona), i to: 14 kom. municije različitog kalibra, dvije kutijice sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu ‘cannabis’, 2 manja pakovanja biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu ‘cannabis’, jedno manje pakovanje sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, jedno manje pakovanje sa sadržajem praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu ‘speed’, dvije drobilice za opojnu drogu, tableta ‘subokson’, tableta ‘trazem’, dvije bočice kanabisovog ulja, 17 šprica s iglama, naprava za konzumiranje opojne droge tzv. bong i drugi pribor za korištenje opojnih droga, dvije sjekire, više potvrda o prodaji bakra na otkupnim stanicama, kao i veća količina predmeta koji se dovode u vezu s krivičnim djelomKrivotvorenje isprave (ugovori, police osiguranja, pečati, profesionalne mašine za štampanje, alat za ukucavanje ID brojeva na vozilima i dr). Nakon kompletiranja predmeta, te završenih vještačenja i daljnjih provjera protiv navedenih lica će biti podneseni adekvatni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za učinjena krivična djela ili zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Sudu za počinjene prekršaje.

Izvor: RTV Slon