U mektebima Medžisa Islamske zajednice Gradačac počela je online mektebska nastava zbog pandemije coronavirusa.

Biće korišteni sljedeći modeli učenja na daljinu:

  • online učionica/classroom
  • ZOOM meating cloud, druge platforme
  • zatim viber
  • Facebook

Muallimi će odabrati jedan od modela ili kombinovati više njih,što zavisi od muallima i učenika. Muallimima je preporučeno da kreiraju vlastite nastavne materijale i da koriste već postojeće i dostupne na internetu.

Objavljuje MIZ Gradačac na FB profilu.

Urednik A.O., B1TV