Djetelina s četiri lista je poznata kao najveći simbol sreće. Takođe simbolizuje četiri godišnja doba i četiri strane neba.

Kada čovjek vidi takav oblik i prihvati ga, prihvati vidnu i nevidnu ljepotu u svoje srce.

Djetelina ima degenerisan gen koji određuje broj listova, ukoliko naiđete na djetelinu sa četiri lista trebate je otkinuti sa noktima ili zubima.

Smatra se da onaj ko bi je u ponoć našao navodno bi uskoro naslijedio veliko bogatstvo, a ko bi je držao u kući, u njegovu kuću nikada ne bi udario grom.

Drevna legenda kaže: “Ako pronađeš ‘Djetelinu sa četiri lista’ bićeš sretan cijelog života, jer ako imaš vjere, gajiš nadu i tražiš sa ljubavlju, sa sigurnošću ćeš pronaći i svoju sreću.”

Svaki list ove djeteline ima svoje značenje – prvi je za nadu, drugi za vjeru, treći za ljubav, četvrti za sreću. Postoji legenda da je Eva donijela djetelinu s četiri lista iz raja.

  • predstavlja četiri godišnja doba i četiri strane neba;
  • predstavlja četiri osnovna elementa života i uravnoteži vas među zemlju, vazduh, vatru i vodu;
  • predstavlja četiri vjetra i četiri značenja zemlje, s čime vam naglašava stabilnost, sveobuhvatnost, potpunost i homogenost;
  • vjeruje se da s njenom pomoći čovjek postane jasnovidan i vidi škrate, vile i druga nadprirodna bića;
  • i svakom ko je ima spremljenu među stranice ili postavljenu na šešir donosi sreću i uspjeh.