Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisat će u avgustu, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje TK, Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa-volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.

Svi rangirani kandidati na konačnoj listi branitelja i članova njihove porodice (objavljenoj na web stranici Vlade TK) kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža-stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu, imaju pravo i mogu do okončanja Javnog poziva izvršiti obilazak poslodavaca kod kojih su zainteresovani obaviti stručno osposobljavanje, te ih informisati o prijavi na Javni poziv.

Iz Ministarstva napominju da će na taj način kandidati biti u prilici obavljati stručno osposobljavanje-volonterski staž kod poslodavca kod kojeg mogu i žele steći najkvalitetnije stručno osposobljavanje. Kandidati koji u tom periodu ne pronađu adekvatnog poslodavca, rasporedit će zajednička komisija kod poslodavaca na području Kantona, u zavisnosti od potražnje ili će ostati neraspoređeni ukoliko ne postoji potražnja.
U cilju angažovanja svih rangiranih kandidata,u Ministarstvu apeluju da se kandidati uključe u pronalazak odgovarajućeg poslodavca koji će aplicirati po objavljenom Javnom pozivu za učešće poslodavaca.