Kompanije iz oblasti metalske i elektroindustrije Federacije BiH nalaze se u teškoj i neizvjesnoj situaciji s obzirom na to da je kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa pogodila cijeli svijet, a posljedice koje će pretrpjeti bh. ekonomija sigurno će biti velikih razmjera – izjavio je za Fenu direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević.

Metalska i elektroindustrija BiH, po njegovim riječima, osjetila je negativne posljedice već početkom 2020. godine pojavom koronavirusa u Kini. Kako se virus brzo proširio i početkom marta zahvatio najveća izvozna tržišta bh. firmi u EU, poslovanje je bilo veoma otežano i u mnogim kompanijama obustavljeno. Nabavka repromaterijala je gotovo u cjelosti stala.

– Izvoz je otežan zbog zdravstvenih kontrola i procedura zaštite zdravlja ljudi, a u mnogim slučajevima je obustavljen iz razloga što su kompanije iz EU, koje su kupci proizvoda bh. firmi, zaustavili poslovanje i prolongirali termine isporuka. Došlo je do storniranja narudžbi i pomjeranja rokova isporuka. Bez repromaterijala, bez isporuke gotovih proizvoda, kompanije su došle u nezavidan položaj i nikada im nije bila potrebnija pomoć države kao sada. Većina kompanija je radnike poslala na prinudni godišnji odmor ili čekanje – naveo je Mališević.

Sve kompanije metalske i elektroindustrije, kako je dodao, pogođene su krizom, a problemi su različiti od firme do firme. Krajem marta i početkom aprila pad poslovanja se kreće između 30 i 70 posto u zavisnosti koji su proizvodi u pitanju, u koju zemlju se izvoze i naravno zavisno od situacije kod poslovnih partnera. Najpogođenije su firme koje izvoze u Italiju, Francusku, Španiju, Hrvatsku i Sloveniju, dok je izvoz u Njemačku i skandinavske zemlje otežan, ali nije u potpunosti obustavljen.

– Udruženje metalske i elektroindustrije Privredne komore FBiH je u svakodnevnom kontaktu sa članicama, mnoštvo je dopisa koji su stigli na adresu Udruženja, a koji govore o težini problema sa kojima se kompanije suočavaju. Predsjednik Udruženja Kasim Kotorić je član Kriznog štaba formiranog u okviru Komore i zajedno sa ostalim privrednicima i kantonalnim privrednim komorama komunicira se na dnevnoj osnovi i na osnovu stanja sa terena nadležnima se dostavljaju prijedlozi za ublažavanje problema – dodao je Mališević.

Olakšavanje problema transporta roba koje su imale bh. firme, kabinske izolacije, postupanja inspekcije, donošenje moratorija na kredite za pravna i fizička lica, formiranje fonda za pomoć kompanijama, obezbjeđenje novih povoljnih kreditnih sredstava, pomjeranje roka za plaćanje PDV-a, samo su neki od mnogobrojnih prijedloga koje je predložila Privredna komora FBiH.

Mališević je kazao da kompanije metalske i elektroindustrije očekuje iznimno težak period nakon značajnog pada poslovanja u martu, a očekuje se da će april i maj biti najteži. Ukoliko kriza sa koronavirusom počne jenjavati u narednih mjesec dana, kako je dodao, trebat će nekoliko mjeseci da kompanije počnu poslovati u punom kapacitetu.

– I pored svih problema, u ovom sektoru u FBiH nije došlo do masovnog otpuštanja radnika i to govori koliko se firme grčevito bore da sačuvaju radnu snagu koja je uslov za dalje poslovanje. Bez kvalitetne podrške svih nivoa vlasti u BiH, bojimo se da bi mnoge firme metalske i elektroindustrije, mogle doći u situaciju da veći broj radnika pošalju na biro za zapošljavanje. Nadamo se da to takvog scenarija neće doći. Vjerujemo da će Vlada FBiH i vlade kantona donijeti mjere podrške poslovnim subjektima, koje će pomoći da se prebrodi kriza, sačuvaju radna mjesta i osigura nastavak proizvodnje – naveo je Mališević.

Od Vijeća ministara BiH očekuju da se omogući pomjeranje plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu i da kroz carinsku politiku osigura jeftinije sirovine za bh. proizvodne kompanije.

– Nadamo se da će se uz pomoć svih nivoa vlasti u BiH, kompanije metalske i elektroindustrije, kao i kompanije u drugim sektorima, iz krize izaći spremne za osvajanje novih proizvoda i novih tržišta – istakao je Mališević za Fenu.

Metalska i elektroindustrija tradicionalno je okosnica prerađivačke industrije u Bosni i Hercegovini. Poznato je da se radi o izvoznoj industriji, koja svoje proizvode plasira u zemlje EU, gdje prednjače Njemačka, Slovenija, Austrija, Hrvatska i Italija. Ne treba zanemariti ni tržište Skandinavije, na koje bh. kompanije sve više izvoze svoje proizvode.

Od 2014. do kraja 2018. godine, svaka godina za metalsku i elektroindustriju je bila uspješnija od prethodne. Broj zaposlenih u Fedraciji BiH u 2014. godini je bio 24.000, a na kraju 2018. je iznosio 31.000 radnika. Izvoz i uvoz su također bilježili rast, a broj investicija u ovu industriji je rastao.

Za metalsku i elektroindustriju 2019. godina je bila godina stagnacije, a razloga je bilo više. Blaga kriza u svjetskoj automobilskoj industriji uticala da je rast izvoza automobilske industrije FBiH bio skroman i iznosio je dva posto. Zbog uvođenja stopostotnih taksi na izvoz proizvoda na Kosovo i uvođenja kvota za uvoz čelika u EU, izvoz željeza i čelika je bio manji za jedan posto u odnosu na 2018. godinu. Također, izvoz obojenih metala je u 2019. godini doživio pad za više od 30 posto. Međutim, treba naglasiti da su sve ostale grane metalske i elektroindustrije FBiH imale rast izvoza u 2019. godini, a prednjačile su metalni proizvodi, pogonske mašine, mašine i transportna sredstva, itd.

(RTV Slon/Fena)

A.Osmičić