Povodom vijesti da je 27.03.2020. godine u prostorijama Univerziteta u Tuzli organizirana javna odbrana doktorske disertacije, članstvo Ljekarske komore TK je izrazilo zabrinutost zbog tog postupka u kojem su sudjelovali, kao uposlenici Univerziteta u Tuzli, i članovi Ljekarske komore TK.

Ljekarska komora TK očekuje reakciju Kantonalnog tužilaštva TK, jer postoje indicije, prema Krivičnom zakonu Federacije BiH, da je tim postupkom načinjeno krivično djelo. Komora prati aktivnosti svojih članova i još jednom poziva članove i građane BiH da poštuju preporuke Kriznih štabova i drugih institucija vlasti. Komora će reagirati prema postupcima svojih članova, poštujući Statut LJKTK i druga akta Komore.

Obavještavamo javnost da je u protekloj nedjelji Ljekarska komora TK ponudilia svoja sredstva za nabavku ličnih zaštitnih sredstva za zdravstvene radnike Ministarstvu zdravstva TK i Kriznom štabu pri Ministarstvu. Ponuda nije prihvaćena, iako smo svjedoci nedostaka ličnih zaštinih sredstava zdravstvenih radnika. Ljekarska komora TK je zajedno sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije TK iz svojih sredstava izdvojila novac i nabavila dio ličnih zaštitnih sredstva i iste podijelila ljekarima na području TK.

Od Kriznog štaba samo zahtijevali da član Ljekarske komore TK bude u sastavu Kriznog štaba pri Ministarstvu zdravstva TK, zahtjev je odbijen. Od menadžementa JZU na području Kantona smo zahtijevali urgentno poboljšanje lične zaštite zdravstvenih radnika, na podoručju Kantona. Zajedno sa Ljekarskom/Liječničkom komorom F BiH smo zahtijevali izmjenu kriterija i indikacija za testiranje na koronu, kako bi se povećao broj testiranih i na taj način bolje kontrolisalo kretanje infekcije. I dalje smo spremni materijalno pomagati nabavku ličnih zaštitnih sredstava za zdravstvne radnike na području Kantona.

Aktivno pratimo stanje i tretman pacijenata sa korona virus infekcijom i izražavamo zabrinutost zbog nedovoljne zaštite zdravstvenih radnika pri obavljanju svojih dužnosti.

(Ljekarska komora TK)

A.Osmičić, B1 TV