Na osnovu odredbi člana 21 stav (3) i (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-10989/20 od 09.06.2020. godine i broj: 02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine, a nakon izjavljenih prigovora od strane Saveza košarkaških invalidskih klubova TK i Sportskog saveza invalidnih lica TK, po raspisanom Javnom pozivu za dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu , Ministar za boračka pisanja utvrđuje:

KONAČNU RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova kojima se dodjeljuju finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja
i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu