U JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac 26. 05. 2020. godine direktorica škole na osnovu zapisnika Komisije za izbor Učenika generacije za školsku 2019/2020. godinu i odluke Nastavničkog vijeća, proglašava   Lazić Nina IX c razred za učenika generacije sa ostvarenih  244,30 bodova.

U toku devetogodišnjeg školovanja imala je odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje.

Učenica se naročito istakla u:

  • MATEMATIKA: II i III mjesta na općinskim takmičenjima od VI do IX razreda i učešće  na kantonalnim takmičenjima i federalnom u VII razredu.
  • FIZIKA: IV mjesto na  općinskom i učešće na kantonalnom  takmičenju u VIII razredu.
  • GEOGRAFIJA: IV mjesto na općinskom takmičenju,
  • SAOBRAĆAJ: ekipno I mjesto na  općinskom takmičenju u VI razredu i učešće na kantonalnom takmičenju.
  • LIKOVNO: učešće na kantonalnom takmičenju.
  • SPORT- I mjesto na općinskom takmičenju iz rukometa  i učešće na kantonalnom takmičenju.

Objavljeni i nagrađeni radovi za prva mjesta iz literarnog i likovnog stvaralaštva iz „Kreativnih radionica“„Kikićevih  susreta“, „Živa bibliteka“ i dodijeljena priznanje i posebne nagrade od oćinskog do državnog takmičenja. Recitatorski , instrumentalni  nastupi u sklopu takmićenja  „Pokaži šta znaš“ sa osvajanim I mjestima, humanitarnim  aktivnostima na  svim nivoima i učesnica raznih projekata kao „Servisno učenje“ i dr. Trenirala  odbojku u „OK Filija“ Gradačac.

Završila sve kategorije u Kung-fu borilačkoj vještini, učestvovala i osvajala prva mjesta od općinskog do međunarodnog takmičenja te za to dobijala diplome, priznanja i medalje. Bavila se folklorom i bila na smotri folklora od državnog do međudržavnog nivoa.

Aktivista je  „Crvenog križa Gradačac” od 2019.godine

Završila Osnovnu muzičku školu i osvojila III mjesto na internacionalnom takmičenju klavirista u Bijeljini.

foto: JUOŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac

Na raspisani Oglas za izbor Učenika generacije od 30. 04. 2020. godine prijavili su se: Lazić Nina, Mehinović Muamer, Turbić Amar, Mulić Suana, Domazet Anita, Šarić Adi i Iljazović Elma.

A.Osmičić