U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, broj 01-33-1385/2020 od 10.3.2020. godine, a u cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja eventualne pojave i širenja koronavirusa (COVID 19) na području grada Tuzle te zaštite života i zdravlja građana, Krizni štab Grada Tuzle izdaje sljedeće preporuke:

  1. Apeluje se na sva lica koja na područje grada Tuzle dolaze iz epidemiološki rizičnih zemalja (Kina, Južna Koreja, Italija, Iran, Njemačka, Francuska i Španija) da se bez odlaganja jave putem telefona Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Tuzli, na broj 035/368-428 i daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju, a sve u cilju zaštite vlastitog zdravlja i preduzimanja preventivnih mjera na suzbijanju širenja zaraznih bolesti. Obavještavaju se svi državljani Bosne i Hercegovine koji borave u inostranstvu, a naročito u epidemiološki rizičnim područjima (Kina, Južna Koreja, Italija, Iran, Njemačka, Francuska i Španija), da će im po dolasku na područje grada Tuzle će biti izrečena mjera zdravstvenog nadzora (kućna izolacija u trajanju od najmanje 14 dana) za vrijeme koje neće moći napuštati svoje trenutno mjesto boravka.
  2. Krizni štab Grada Tuzle apeluje na sve institucije koje pružaju usluge građanima da redukuju broj lica koja istovremeno borave u zatvorenom prostoru kako bi se, u skladu sa ranije izdatim preporukama za provođenje preventivnih mjera, obezbijedila međusobna udaljenost lica u od najmanje 1 metar. Također, se apeluje na navedene institucije da redovno vrše dezinfekciju navedenih prostora i radnih površina te da za radnike na šalteru za pružanje usluga građanima obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku koja sadrže najmanje 70% alkohola.
  3. Zbog nepostojanja adekvatnih sanitarnih uvjeta, Krizni štab Grada Tuzle zahtijeva od nadležnih institucija da preduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se zabranila priprema i distribucija životnih namirnica van za to registrovanih objekata, a posebno na otvorenim prostorima.
  4. Apeluje se na sve organizatore manifestacija na području grada Tuzle da u cilju zaštite zdravlja građana do poboljšanja epidemiološke situacije ne organizuju manifestacije na kojima se okuplja veći broj građana (sportske i kulturne manifestacije, koncerte, svadbe, veće proslave i slične manifestacije).
  5. Apeluje se na sve poslodavce na području grada Tuzle da svojim uposlenicima preporuče da ne dolaze na posao ukoliko imaju simptome respiratornih bolesti.
  6. Apeluje se na sve građane da u cilju zaštite vlastitog zdravlja izbjegavaju sva veća okupljanja.

Izvor: RTV Slon