Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva, rekao je da će Krizni štab dati saglasnost za proglašenje epidemije u Tuzlanskom kantonu i KS.

”Današnjim zaključcima smo pozvali na veći angažman inspekcija svih nivoa. Tražili  smo i podršku MUP-a u provođenju nadzora. Evidentno je došlo do opuštanja poštivanja mjera, nije ih teško poštivati. Svi smo svjedoci da veliki broj objekata ne poštuje te mjere i u tom kontekstu je važno naglasiti ulogu poslodavaca i vlasnika tih objekata. Situacija je pod kontrolom još uvijek, ali je evidentno da je došlo da naglog i velikog povećanja broja slučajeva. Također, danas ćemo dati i saglasnost na zahtjev kantona za proglašenje epidemije u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Sarajevo, a pokrenućemo inicijativu za proglašenje epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine”, rekao je Čerkez. (RTVSlon)

A.Osmičić