Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 330 miliona eura koji je usvojen jučer na sjednici Vijeća ministara proslijeđen je jutros Centralnoj banci BiH, saznaje “Avaz”.

To znači da će Centralna banka već danas moći rasporediti ova sredstva.

Riječ je o iznosu od oko 330 miliona eura za borbu protiv epidemije virusa korona i saniranje ekonomskih posljedica koji je MMF odobrio BiH početkom aprila, a dogovor oko raspodjele dogovorili lideri na sastanku 11.aprila s članovima Delegacije EU i Ambasade SAD.

Novac je već ranije uplaćen i nalazi se na računu Centralne banke BiH ali je potrebna bila posebna odluka Vijeća ministara, na šta su prije nekoliko dana upozorili i iz Delegacije EU i Ambasade SAD u Sarajevu.

Prema ovoj odluci 330 miliona eura će se dijeliti na način da će entitetu RS pripasti 37,5 posto, FBiH 61,5 posto, te da će se novac koji pripada FBiH podijeliti na način da 50 posto ostaje na federalnom nivou, a 50 posto se dijeli kantonima. To je dogovoreno i u pismu namjere s MMF-om.

Dakle, FBiH će od ukupnog iznosa pripasti oko 396,9 miliona KM. Polovina tog iznosa, oko 198,4 miliona KM, ostaje entitetskom nivou, a isti iznos se dijeli na deset kantona prema broju stanovnika.

A.Osmičić