1. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
  1. Nastavnik klavira, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme,
  2. Nastavnik harmonike, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme,
  3. Nastavnik gitare, 1 izvršilac, na pola norme, na određeno vrijeme,
  4. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
 2. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
  1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
  2. Nastavnik geografije, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme,
  3. Nastavnik društva, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
  4. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
  5. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme,
  6. Nastavnik tehničkog odgoja, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme,
  7. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, na 7 časova, na određeno vrijeme.
 3. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
  1. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
  2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
  3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
  4. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
  5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.
 4. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
  1. Nastavnik bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
  2. Nastavnika razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa neplaćenog odsustva,
  3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja,
  4. Nastavnika razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije,
  5. Nastavnik katoličkog vjeronauka, 1 izvršilac, na 3 časa, na određeno vrijeme.
 5. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
  1. Nastavnik katoličkog vjeronauka, 1 izvršilac, na 1 čas, na određeno vrijeme,
  2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
  3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
  4. Nastavnik hemije, 1 izvršilac, na 8 časova , na određeno vrijeme,
  5. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, na 8 časova , na određeno vrijeme,
  6. Nastavnik tehničkog odgoja i informatike, 1 izvršilac, na 16 časova , na određeno vrijeme.
 6. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
  1. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme,
  2. Nastavnik građanskog obrazovanja, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
   Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme.
 1. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
  1. Nastavnik latinskog jezika, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, na 6 časova na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik uvoda u zdravstvenu struku, 1 izvršilac, na 2 časa na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik anatomije i fiziologije čovjeka, 1 izvršilac, na 2 časa na određeno vrijeme.
 2. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
  1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik latinskog jezika, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave ugostiteljske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer tehnička informatika, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije,
  1. Nastavnik praktične nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer tehnička informatika, 1 izvršilac, na 9 časova, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije,
  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, na 22 časa, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,
  1. Nastavnik stručno-teorijske nastave poljoprivredne grupe predmeta smjer voćar-vinogradar, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik praktične nastave poljoprivredne grupe predmeta smjer voćar-vinogradar, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme,
  1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju potrebne uslove, a koji se prijavljuju za prijem u radni odnos na radne pozicije u osnovnim školama, obavit će se centralizovano u prostorijama škola, koje će za svaki pojedini grad i svaku pojedinu općinu sa područja Tuzlanskog kantona odrediti Ministarstvo obrazovanja i nauke  TK, a spisak istih objaviti najkasnije do 13.01.2020. godine na veb stranici: www.monkstk.ba i/ili www.vladatk.kim.ba.

Intervju će se obaviti dana 14.01. i 15.01.2020. godine, u periodu od 8 do 14 sati. Prije provođenja postupka intervjua, s ciljem utvrđivanja identiteta, kandidat je dužan Komisiji za provođenje intervjua predočiti važeću ličnu kartu, potpisati izjavu da je pristupio intervjuu, a pored potpisa upisati broj lične karte, te podatke o organu koji je izdao ličnu kartu i roku važenja iste. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljnjoj konkursnoj proceduri i isti neće biti uvršten na listu uspješnih kandidata.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju potrebne uslove, a koji se prijavljuju za prijem u radni odnos na radne pozicije u srednjim školama, obavit će se dana 14.01. i 15.01.2020. godine u periodu od 8 do 14 sati, u prostorijama škole u koju se kandidat prijavljuje. Prije provođenja postupka intervjua, s ciljem utvrđivanja identiteta, kandidat je dužan Komisiji za provođenje intervjua predočiti važeću ličnu kartu, potpisati izjavu da je pristupio intervjuu, a pored potpisa upisati broj lične karte, te podatke o organu koji je izdao ličnu kartu i roku važenja iste. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljnjoj konkursnoj proceduri i isti neće biti uvršten na listu uspješnih kandidata.   Praktičan rad za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto nastavnika praktične nastave i koji ispunjavaju potrebne uslove obavit će se dana 14.01. i 15.01.2020. godine, u periodu od 8 do 14 sati, u prostorijama škole u koju se kandidat prijavljuje. Prije provođenja praktičnog rada, s ciljem utvrđivanja identiteta, kandidat je dužan Komisiji za praktičan rad predočiti važeću ličnu kartu, potpisati izjavu da je pristupio praktičnom radu, a pored potpisa upisati broj lične karte, te podatke o organu koji je izado ličnu kartu i roku važenja iste. Kandidat koji ne pristupi ili odustane od praktičnog rada gubi pravo učešća u daljnjoj konkursnoj proceduri i isti neće biti uvršten na listu uspješnih kandidata.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti najkasnije zaključno sa 07.01.2020.godine. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: OVDJE