Konkurencijsko vijeće BiH usvojilo na 79. sjednici rješenje kojim je kaznilo Vladu Federacije BiH sa 70.000 KM zbog zaključenja zabranjenog sporazuma koji se odnosi na poticaje za veterinarstvo. 

Rješenje kojim je utvrđeno da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donošenjem Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva („Službene novine FBiH“ broj: 37/19), u dijelu usvojenog Programa koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer, spriječila, ograničila i narušila konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničenjem i kontrolom tržišta u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

“Izričena je novčana kazna Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u visini od 70.000,00 KM, zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz tačke 1. ovog Rješenja i kršenja odredbi iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji”, saopćeno je iz Konkurencijskog vijeća BiH.

Utvrđeno je da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donošenjem i primjenom odredbe člana 10. stav (1) Uputstva o provedbi mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2019. godinu (“Službene novine FBiH”, broj 52/19) spriječilo, ograničilo i narušilo konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničenjem i kontrolom tržišta u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

Izričena je novčana kazna Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u visini od 50.000,00 KM, zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz tačke 3. ovog Rješenja i kršenja odredbi iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je također utvrđeno da je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u dijelu koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer, je ništava, u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o konkurenciji. Odredba 10. stav (1) Uputstva o provedbi mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2019. godinu je ništava (ex lege), u smislu člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u propisanom roku usklade odredbe donesenih kata kojima se određuju i finansiraju subjekti provedbe mjera sprječavanja, širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza.

Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg protiv JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti, navodi se u saopćenju.

Izvor: Akta.ba