Na osnovu člana 6. tačke 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje konačnu listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu:


KONAČNA LISTA

podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera
smanjenja zagađenosti zraka na području TK fizičkim licima za 2021. godinu

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poziva podnosioce prijava koji su ispunili uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK za 2021. godinu, da mogu doći na potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom u zgradu Vlade Kantona (Rudarska 65, Tuzla), i to prema spisku objavljenom na web stranici http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mpuzo-konačna lista, i to:

-podnosioci prijava od rednog broja 1. do 60., dana 26.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 61. do 120., dana 27.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 121. do 180., dana 28.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 181. do 240., dana 29.07.2021. godine;
-podnosioci prijava od rednog broja 241. do 306., dana 30.07.2021. godine;

u vremenskom periodu od 08.00 do 10.00 sati i 11.00 do 13.00 sati.

Podnosioci prijava koji budu spriječeni da dođu u naznačenom terminu, mogu pristupiti u nekom od narednih termina.

Podnosioci prijava koji nisu dostavili kopiju dokumenta od banke na kojem je vidljiv broj bankovnog računa na koji će se izvršiti uplata sredstava i naziv banke, potrebno je istu da dostave na dan potpisivanja ugovora.

Podnosioci prijava su dužni da se prilikom dolaska na potpisivanje Ugovora pridržavaju važećih epidemioloških mjera.