Na 9. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrana je aktuelna higijensko-epidemiološka  situacija na području Gradačca vezana za pojavu pandemije korona virusa i preduzimanju neophodnih mjera za nesmetano funkcionisanje organa.

Razmatrana je mogućnost nastavka rada Gradskog vijeća gdje je zaključeno da će se održati Vanredna sjednica Gradskog vijeća u petak 03. aprila 2020. sa početkom u 14.00 sati u Sali za sjednice Gradačakog sajma u Gradačcu.

Sjednica će biti zatvorena za javnost uz maksimalne  mjere zaštite ( rukavice, maske, socijalna udaljenost i dezinfekcija prostora ) koje nalažu novonastale vanredne situacije.  

Jedna od tačaka dnevnog reda bit će usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća kojim bi se omogućilo održavanje sjednica vijeća elektronski ili telefonski zbog novonastale vanredne situacije.

B1 TV