Emisija “LOKALNO” srijeda 04.09.2019. u 19:00 sati sa Adnanom Hasukićem.