JU Direkcija regionalnih cesta TK je objavila Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona dana 22.11.2021. godine u 15:00 h i web stranici Direkcije regionalnih cesta TK dana 22.11.2021. u 15:05 h.

Tačkom V Javnog poziva naznačeno je da javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava iz tačke I (2.100.000,00 KM) a najduže deset dana od dana objavljivanja.

Na protokol JU Direkcija regionalnih cesta TK do sada je zaprimljeno dvadeset prijava za trideset dva projekta rehabilitacije (sanacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta. Direkcija je bila prinuđena zatvoriti javni poziv dana 24.11.2021. godine u 15:00 sati obzirom na ograničena novčana sredstva po javnom pozivu