Na 6. redovnoj sjednici gradskog vijeća grada Gradačac usvojen je Plan poslovanja JP “Parkinzi” za 2020. godinu.

U Planu poslovanja za 2020. godinu gdje se vidi razlika prihoda i rashoda u iznosu od 5.000,00 KM, navodi se da je moguće dobiti dodatna parking mjesta kroz razna prisvajanja već postojećih parkinga, kao što su prostor ispred stadiona “Banja ilidža”, kod stare banje, iza Binga, prostor ispred Namještaja i Duhanske (pitamo se da li će radnici koji rade u tim firmama dobiti popust na godišnje karte bez CIPS-a?).

Međutim, nas interesuje, pored ovog sramotnog poslovanja Javnog Preduzeća Parkinzi gdje je “zarada” od 5.000,00 KM na godišnjem nivou, kako će se preduzeće JP “Parkinzi” nositi sa gubitkom najvećeg izvora prihoda, a to je parking prostor ispred gradske dvorane (Skenderija) gdje je u planu izgradnja novog tržnog centra, a ujedno i gradske garaže.
Izgradnja bi trebala da traje 2 godine prema izjavi gradonačelnika Edisa Dervišagića.

Mislimo da ova razlika od 5.000,00 KM godišnje neće biti dovoljna da preduzeće ne ode u deficit i to veliki, pa da moramo ponovo nešto prodavat od gradske imovine (Preporod npr…) naravno ako šta ostane za prodat, kako bi se namirio minus koji je nastao prvenstveno nestručnim rukovođenjem JP “Parkinzi” Gradačac.

Nadamo se, da će osnivač, odnosno gradska uprava zajedno sa gradonačelnikom preispitati poslovanje ovog preduzeća i donijeti ispravno rješenje i ispravnu ali realnu odluku koja će biti isključivo od javnog interesa.

Izvor: B1 TV/Gradsko vijeće Gradačac