Na osnovu tačke V Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 6/20), i broj 94/1-11-5812-1/20 od 29.07.2020. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj 02/1-11-5812-1/20 od 24.08.2020. godine, tačke V Odluke o općim kriterijima za sufinansiranje nabavke visokih tunela broj 04/1-11-017299/20 od 03.09.2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje :

Javni poziv za sufinansiranje nabavke visokih tunela po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje.

http://mangala1.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MPVS/2020/visoki_tuneli_javni_poziv.pdf

Obrazac za prijavu na javni poziv: