Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

• Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu – Obrazac GPD 1051 do 31. marta 2020. godine,
• Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. marta 2020. godine,

• Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2020. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2020. godine,
• Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.
Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu
Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:
• dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
• dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
• dohodak direktno iz inostranstva,
• dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
• dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Preuzmite kompletan tekst poziva OVDJE

Izvor: KANTONALNA PRIVREDA KOMORA TUZLA