Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/20 i broj:02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine) i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj:15/1-04-010347-21 od 11.05.2021. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

PRVI  PONOVLJENI JAVNI POZIV
za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih
takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu