Pozivaju se svi stanovnici grada Gradačac kojima je na snazi rješenje o izolaciji od Federalnog ili Gradskog sanitarnog inspektora u trajanju od 14 dana, da se jave, ukoliko to do sada nisu učinili.

Potrebno je javiti se telefonskim putem u Dom zdravlja radi provođenja obaveznog zdravstvenog nadzora, na osnovu kojeg će se izdavati odgovarajuča zdravstvena potvrda za inostrane osiguranike.

ŠCZGG

A.Osmičić