U petak 09.07.2021. godine u Skenderiji (sala za sjednice) sa početkom u 16:15 sati održana je Javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac.

Pozvano je građanstvo da uzme aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene Odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostave u pisanoj formi na adresu Grada Gradačac – Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove) ili iznesu neposredno na javnoj raspravi.

Javnu raspravu možete pogledati u cijelosti…