Prije 31 godinu izgrađen je Blok 7 u kakanjskoj termoelektrani što je ujedno i posljednji izgrađeni blok u Koncernu Elektroprivrede. Danas, na površini od 273 hektara u krugu TE Tuzla započeti su pripremni radovi gdje će zajedno sa pratećim objektima biti izgrađen Blok 7 koji će biti najveći ekonomski pokretač Tuzlanskog kantona, ali i države. Blok 7 spada u najveću postratnu investiciju vrijednu 1,8 milijardi KM, omogućit će razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, očuvanje radnih mjesta i razvoj rudnika u Tuzlanskom kantonu.

“Pripremni radovi podrazumijevaju pripremu ovoga terena na kojem se nalazimo na 273 hektara kojeg treba iznevelirati na potrebnu nadmorsku visinu, na ravan teren, treba napraviti nekoliko kanala, izmjestiti postojeće cjevovode, dalekovode, pripremiti teren kakav je potreban za izgradnju velikih i teških objekata kakav je Blok 7 i uraditi svu pripremu koja će omogućiti izgradnju Bloka 7 u nrednom periodu.”, rekao je Senad Salkić, izvršni direktor za investicije u Elektroprivredi BiH.

Rok za završetak izgradnje Bloka 7 je 56 mjeseci, a pripremne poslove na izgradnji obavljat će tri domaće kompanije. Ugovor koji je potpisan vrijedan je 19 miliona KM i to je samo dio posla kojeg u potpunosti preuzeti bh. radna snaga. Osim ove tri kompanije koje će biti angažovane na pripremnim radovima, dinamikom izvođenja radova 50 posto ukupne vrijednosti IPC ugovora bit će ponuđene bh. privredi i izvođačima. To znači da će 50 posto ukupne vriejdnosti koliko će biti uloženo u izgradnju Bloka 7 ostati u našoj zemlji.

“Mi očekujemo da će sad posao koji je moguće raditi u BiH i od domaćih kompanija biti urađen u BiH. Naravno imamo jedan dio ugovora koji smo izuzeli od kineskog dobavljača u dogovoru s njim, vrijednosti od 63 miliona eura koji ćemo ponuditi domaćim kompanija za što smo uvjereni da već postoji referenca da se to radi na domaćem terenu.”, dodao je Senad Salkić, izvršni direktor za investicije u Elektroprivredi BiH.

Narednih 12 mjeseci trajat će pripremni radovi, tj., priprema terena za izgradnju, a u narednih pet godina, tačnije krajem 2024. godine Blok 7 TE Tuzla bit će završen i spojen na energetski sistem BiH. Blok 7 će biti zamjenski za blokove 3, 4 i 5 u tuzlanskoj TE. Instalirana snaga Bloka 7 je nešto manja od snage blokova 3,4 i 5 ali efikasnost je daleko veća. Proizvodit će za 10 posto više energije nego što to proizvode postojeći blokovi, bit će smanjena potrošnja uglja i ispunjavat će norme koje će biti u skladu sa domaćim zakonodavstvom i legislativom EU.

Izvor: RTV Slon