Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za obavljanje hotelijerske djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite i koje će se primijenjivati zavisno od njihovog donošenja.

Hoteli i drugi smještajni objekti sličnog tipa nisu ništa više rizični po pitanju COVID -19 od drugih objekata koje posjećuje veći broj ljudi i gdje dolazi do interakcije većeg broja ljudi. Ipak, u ovim objektima gosti borave duže vrijeme, tu i spavaju i imaju značajniju interakciju sa uposlenicima.

Ne preporučuje se način smještaja kao što su hosteli, u kojima gosti borave u zajedničkim spavaonicama sa velikim brojem drugih gostiju koji nisu međusobno povezani. Upotreba zajedničkih kupatila za više soba se također ne preporučuje. Zajedničke toalete u sklopu restorana izajedničkih prostorija potrebno je čistiti i dezinficirati što češće, a posebno površine koje se čestododiruju (šteke, prekidači, slavine, horizontalne površine stolova).

U svim poslovnim objektima neophodno je primijenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:

-Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za COVID -19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba.

Edukacija treba uključivati sljedeće:

  • Simptomi COVID -19
  • Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica
  • Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja
  • Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja stanovništva od hranom i vodom prenosivih bolesti
  • Mjere zaštite karakteristične za COVID -19
  • Mjere zaštite karakteristične za djelatnost

Preporučene mjere u cijelosti se mogu pročitati na LINKU.