Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tri inicijative za izmjenu federalnih zakona iz oblasti zdravstvene zaštite. Radi se o inicijativama za izmjenu i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva. Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštitipredloženo je, između ostalog, da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mogu kroz program zdravstvene zaštite finansirati investicijsko ulaganje u medicinsku opremu javnihzdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti.Na ovaj način bi se osigurala dostatna sredstva za nedostajuću medicinsku opremu javnim zdravstvenim ustanovama i razvoj integrisanog informacionog zdravstvenog sistema koji razvijaju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.

S ciljem dodatne pomoći i podrške privredi i poslodavcima, Inicijativom za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, između ostalog Vlada je predložila da se obaveza naknade plaće zavrijeme bolovanja na teret poslodavca smanji sa trenutnih 42 na 30 dana. Predloženom izmjenom bi se dovelo do rasterećenja poslodavaca i poboljšanja poslovnog ambijenta. Radi stvaranja boljeg poslovnog okruženja i poboljšanje poslovnog ambijentakroz određeno rasterećenje poslodavaca, a nedovođenje u pitanje solventnosti kantonalnih zavoda predloženo je i uvođenje „fonda za zaštitu zdravlja radnika”. Time bi se se na jednoobrazan način riješio problem sredstava i finansiranja povreda na radu i profesionalna oboljenja, spriječile zloupotrebe u smislu njihovog neprijavljivanja, te umanjili troškovi poslodavaca u tom smislu.