Hitna sjednica Gradskog vijeća Gradačac biti će održana u utorak sa početkom od 09:00 sati u sali za sjednice “Gradačačkog sajma”.

Za sjednicu je predloženo pet tačaka dnevnog reda. Sjednica će biti zatvorena za javnost zbog koronavirusa.

U prilog dnevni red:

B1 TV