Danas je Udruženje građana sportskih ribolovaca “HAZNA” Gradačac izvršilo poribljavanje jezera Vidara i Hazna.

Ukupno 1.500 kg šarana veličine od 0.5-2 kg je poribljeno u vrijednosti od 10.500 KM koje finansira udružene iz vlastitih sredstava.

B1 TV