Gradska uprava Gradačac, od ponedjeljka 11.05.2020. godine, nastavlja sa radom s strankama po redovnom radnom vremenu od 07.30. do 16.00 sati.