Gradonačelnik mr. sci Edis Dervišagić u sklopu posjeta privrednim subjektima na području grada Gradačac boravio je u MZ Zelinja Srednja. Jedna od uspješnih poslovnih priča jeste i tvornica igračaka od dreveta Hasić d.o.o. Gradačac. Hasić d.o.o. zapošljava preko 140 radnika i svoje proizvode plasira na tržište  Evropske Unije.

Gradonačelnik  u razgovoru sa direktorom Hasić Beširom upoznao se sa poslovanjem ove firme koja u Gradačcu radi od 1998. godine. Ova uspješna firma zapošljava preko 140 uposlenika.

Tokom razgovora vlasnik firme gospodin Hasić Bešir upoznao je goste sa procesom proizvodnje i stepenom organiziranosti ove firme. Značajna i ohrabrujuća je informacija, da pored 140 trenutno uposlenih radnika, ova firma namjerava proširiti kapacitete i zaposliti još 50-tak novih radnika.

Cilj posjeta uspješnim firmama na području našeg grada jeste da se upoznamo sa poslovanjem ali i sa problemima s kojim se susreću a tiču se lokalne zajednice, odnosno Grada Gradačca istakao je gradonačelnik Dervišagić.