Iako za predizborne kampanje u BiH nije neobično da se kandidati služe svakakvim sredstvima (i primjerenim i neprimjerenim) danas je na sjednici Gradskog Vijeća Grada Gradačac, svjetlo dana ugledala, po svemu sudeći, još jedna afera Edisa Dervišagića.

Naime, radi se o zakupodavnom odnosu objekta autobuske stanice u Gradačcu, u
kojem su ugovorne strane Grad Gradačac i pravno lice „Sudex–bus“ iz Gradačca.

Inače, „Sudex-bus“ u široj javnosti i poslovnim krugovima važi za jednu od najuspješnijih privrednih društava iz oblasti prevoza putnika u Tuzlanskom kantonu.

Prema riječima direktora i vlasnika pomenutog pravnog lica Suada Mešića, već duži niz godina Gradonačelnik vrši pritisak na njega i njegovu firmu, i to kroz pokušaj oduzimanja redova vožnje na kojima ovaj prevoznik saobraća, raznim opstrukcijama u  poslovanju od strane gradske administracije do ucjena oko zakupa autobuske stanice. Razlog takvim pritiscima je, prema riječima ovog privrednika, što on i njegova porodicu nisu nikad bili članovi ili  simpatizeri SDP-a niti podržavaju aktuelnog Gradonačelnika u njegovoj kandidaturi za ponovni mandat.

„Ti pritisci su sada u ovoj izbornoj godini postali očigledni i otvoreni i  najvjerovatnije će imati i svoj sudski epilog. Naime, mi smo kao pravno lice u mjesecu junu ove godine podnijeli Zahtjev Gradu Gradačac za smanjenje zakupa autobuske stanice, zbog rapidnog smanjenja prihoda koje je uzrokovano pojavom korona virusa. Nakon što smo dobili od gradske službe negativan odgovor  mi smo 24.07.2020. u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast podnijeli Zahtjev za raskid Ugovora (Prilog: protokolisan Zahtjev broj: 01-40/20) i pozvali gradsku administraciju da do 01.08.2020.  godine preuzme objekat na upravljanje. Međutim, nadležna gradska služba je procijenila da bi raskid ugovora bio štetan po obje ugovorne strane i usmeno, a zatim i pismeno dana 04.08.2020. godine traži od nas da odustanemo od raskida, i da će nastojat da se postigne dogovor koji će biti prihvatljiv za obje ugovorne strane. (Prilog:Akt Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj: 08/2-27-1543/2020 od 04.08.2020. godine).

Sa Gradonačelnikom sam razgovarao o ovome usmeno više puta i on je izrazio svoje
razumijevanje situacije izazvane pandemijom i obećao da će Gradsko  Vijeće donijeti odgovarajuću Odluku i da se Ugovor neće prekidati. Ali, dana 27.10.2020. pozvao me telefonom u svoju kancelariju u prostorijama Grada, u kojoj su me dočekali on i Hajrudin Mehanović (meni lično poznat samo iz nekih priča kao krajnje negativan lik). Kada sam na njihovo pitanje „šta ćemo za  autobusku stanicu“ odgovorio Gradonačelniku da smo se već dogovorili oko toga i da ima prijedlog nadležne službe, oni su mi saopštili da smo ja i moja familija članovi SDA stranke (što sam ja svakako znao) da sam  ja član biračkog odbora
u B. Polju itd. itd. Odgovorio sam im da to ne bi trebalo da ima nikakve veze sa poslovnim odnosom između našeg pravnog lica i Grada i da bi oni trebali voditi računa o tome šta
je najbolje u interesu Grada.
Pokušali su da započnu neku priču oko moje eventualne podrške aktuelnom
Gradonačelniku, ali nisamhtio uopšte razgovarati na tu temu, zahvalio sam im se i napustio sastanak. Onda smo dobili od Grada opomenu pred Tužbu zbog neplaćenog zakupa za zadnja 2 mjeseca (za period za koji je trebala biti smanjena zakupnina prema prijedlogu nadležne službe i usmenom obećanju Gradonačelnika) i postupili su danas na Vijeću tako, kako jesu. Odgojen sam u takvoj porodici i okruženju, da nikada ne bih pristao na bilo
kakve ucjene zarad sitne koristi i smatram da svaki čovjek treba da ima svoje dostojanstvo, čast i slobodu.

I sreća je da nafaku daje Bog, a ne nekakav Edis ili Hajrica!“ – navodi Suad Mešić u izjavi za naš portal povodom ovih događaja.

Izvor: Gradacac.live