Jučer je u maloj sali Gradske skenderije u Gradačcu održan prvi solistički koncert Paralelne Osnovne muzičke škole “Dr. Safvet-beg Bašagić” u izvedbi Naide Šaldić.

Naida je rođena 17. aprila 2006. godine u Tuzli. Trenutno živi u Donjoj Međiđi. Pohađala je u Osnovu školu “Edhem Mulabdić” u Donjoj Međiđi a Osnovnu muzičku školu završila je u Paralelnoj Osnovnoj muzičkoj školi “Dr. Safvet-beg Bašagić” Gradačac u klasi prof. Nešeta Kujrakovića 2 godine a kasnije prof. Zlatka Durakovića ostale 4 godine. Obje škole je završila sa izuzetnim uspjehom. U redovnoj osnovnoj školi proglašena je za učenika generacije. Svoje srednjoškolsko pa samim tim i muzičko obrazovanje Naida planira nastaviti u Srednjoj muzičkoj školi “Čestimir Mirko Dušek” u Tuzli.

Fotografije: Benjamin Smajlović