Na osnovu člana 13. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih-neprofitnih organizacija po LOD metodologiji ( Službeni glasnik Općine Gradačac, broj:6/2018 ) i dostavljenog Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava za OCD/NVO iz oblasti sporta za 2021. godinu od strane Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata OCD/NVO po javnom pozivu iz oblasti sporta za 2021. godinu, Gradonačelnik donosi: 

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA ZA 2021. GODINU