Nedavno je promovirana knjiga o antifašisti, nosiocu Partizanske spomenice 1941. godine, univerzitetskom profesoru i akademiku Edhemu Čami.

Tiho, bez pompe, vrlo svečano u Gradačcu je nedavno promovirana knjiga „Akademik Edhem Čamo – dokumenti i sjećanja“ autora Esada Sarajlića. Izdavač knjige nije ni Veterinarski fakultet u Sarajevu čiji je Čamo bio osnivač i nekoliko puta dekan, ni Sarajevski univerzitet u Sarajevu čiji je bio rektor, ni Akademija nauka i umjetnosti BiH čiji je bio jedan od osnivača i predsjednik, nego je Biblioteka „Alija Isaković“ u Gradačcu povodom 110 godina od akademikovog rođenja.

Veterinar, revolucionar i naučnik

Izdavač je Biblioteka, ali ovu knjigu, slobodno se može reći, podržao je cijeli Gradačac i tako pokazao da se općinska mjesta nerijetko ljepše i bolje odužuju velikim ljudima nego gradovi i univerzitetski centri.

Lijepo je da i poslije toliko godina narod tog grada nije zaboravio ogroman doprinos koji je akademik Čamo kao veterinar, revolucionar i naučnik u nekoliko desetljeća dao upravo toj sredini. Tu mu je 1939. kad je završio studij u Zagrebu bila prva služba kao veterinara. Poslije je imao i presudnu ulogu u osnivanju Gimnazije u Gradačcu. I kad god je trebalo da se nešto učini za dobrobit ove općine, njegova pomoć nije izostala i to pamte stariji i sjećanje prenose na mlađe generacije.

Autor Sarajlić je tri godine radio na rukopisu, pri čemu mu je nenametljivo pomagala i akademikova kćer profesorica Rusmira, jer je cilj bio prikupiti što više fakata o životu i djelu Edhema Čame (1909-1996), da bi se kroz njegov životopis predstavila povijest revolucionarnog rada i godina poslije  Drugog svjetskog rata u sjeveroistočnoj Bosni i šire. To podsjećanje na sve one teške, a slavne godine u ratu za oslobođenje i novo socijalističko uređenje, a u miru za nove pruge i fabrike, škole i fakultete u BiH.

Akademik Čamo je u svim tim periodima bio u prvim redovima borbe za progres ne zaboravljajući područja na kojima je boravio u NOR-u, a među njima su gradačačko, trebavsko i posavsko.

Kakvo je danas u Sarajevu sjećanje na antifašiste, nosioca Partizanske spomenice 1941.godine, univerzitetskog profesora i akademika Edhema Čamu? Malo je reći nedovoljno, pa on i njegovo djelo, zbog nepažnje onih koji to djelo nastavljaju, sve više padaju u zaborav.

Na Univezitetu u Sarajevu postoji Fond „Akademik Edhem  Čamo“ za nagrađivanje nadarenih studenata i studentskih projekata, ali se iz njega stimuliraju i profesori, premda to nije bila prvobitna namjera fonda. Što se tiče Veterinarskog fakulteta, nove generacije profesora, izgleda, malo ili nikako nemaju znanja o svom osnivaču, a o studentima da i ne govorimo. A trebalo bi da svi koji ulaze u njihovu zgradu na Dolac-Malti u Sarajevu znaju  da bi im Veterinarski fakultet bio daleko od grada, na Butilama ili možda još i dalje, da nije bilo upornosti Edhema Čame koji je išao na najviša mjesta i svojim autoritetom izborio se.

Borba protiv pogubnog zaborava

Ali, to je samo djelić onoga što je Akademik učinio ne samo za ovaj matični fakultet nego i za cijeli Univezitet. U Sarajevu, nažalost, ni jedna ulica ne nosi ime ovog velikog čovjeka, ali će se uskoro jedna ulica u Gradačcu zvati po akademiku Čami.

Hoćemo da vjerujemo da će pomenuto autorsko djelo Esada Sarajlića stići na fakultet i Univerzitet, jer kao što je na promociji rečeno, knjiga o akademiku Edhemu Čami je ne samo vrijedan doprinos  kulturi pamćenja i borbe protiv pogubnog zaborava već i manifestacija potrebe i želje da se ono čemu zaborav prijeti spriječi na jedino ispravan i koristan način – knjigom i zapisivanjem onoga što ostaje u amanet budućim generacijama.

Autor teksta: Đuro Kozar