Najavljeni prekidi elekrične energije za 30.10.2020.godine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati za korisnike koji se napajaju sa TS URL Hrgovi Donji. Bez napajanja električnom energijom će biti naselja i ulice Hrgovi Donji i Vučkovci vodovod.

B1 TV