Najavljeni su planski prekidi za 28.04.2021. godine. Isključenje će se vršiti na TS 35/10 kV Kerep.

Od 09 do 14:00 sati bez napajanja električnom energijom bit će: Toke, Čuste, Lukavac Donji, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Avramovina, Grabov Gaj, Biberovo Polje, Srnice Donje i Gornje, Vučkovci i Hrgovi Donji.

Od 09 do 15:30 sati bez napajanja električnom energijom bit će: Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Jasenica.

Od 09 do 17:00 sati bez napajanja električnom energijom bit će: Jelovče selo Havići, Međiđa Donja, Buk i Alići