• Najavljeni su planski prekidi za 04.06.2021. godine. Isključenje će se vršiti na TS 10(20)/0.4 kV Poslovna zona Vučkovci 2 od 09:30 do 10:30 sati.

Bez napajanja električnom energijom bit će: Vučkovci, Ormanica, Hrgovi Donji i Vučkovci vodovod.

  • Najavljeni su planski prekidi za 06.06.2021. godine. Isključenje će se vršiti na TS 220/x kV Gradačac od 09:00 do 15:00 sati.

Bez napajanja električnom energijom bit će:

Kompletno gradsko područje osim industrijske zone,zatim: Stadion, Požarike, Srednjoškolski, Vida Popovača, Njiverica, Novalići, Vida dom, Skenderi, Mejremići, Humke, Lukavac Gornji, Rakija, Rajska, Ul.7 Bataljon, Ilovac, Bagdale, Mionica Krčevina, Vukovići, Bošnjakovići, Sejdići, Mujići, Sinanovići, Liporašće i ul.Sarajevska prema Škorićima