U utorak 03.11.2020. godine doći će planskog prekida na TS 35/10 kV Kerep u vremenu od 09:00 do 10:00 sati. Bez napajanja električnom energijom će biti naselja i ulice Kerep-Osinjaci, Kerep-Fazlići, Srnice Donje, Gušte, Vučkovci, Ormanica i Hrgovi Donji.