Na osnovu javnog poziva za sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika u obrtnika sa područja grada Grdačac, Gradonačelnik objavljuje:

IZVOR: Grad Gradačac