Zbog kvara na cjevovodu kojim se snabdijevaju visoke zone otežano je vodosnabdijevanje. Radnici JP “Komunalac” su locirali kvar, te rade na otklanjanju istog.  Zbog kvara bez vode će biti korisnici u sljedećim ulicama: Žrtava Srebrenice, Esada Taslidžića, Gradačačkih brigada, Branilaca grada, Bagdale, Čelikovača, 1. Marta, Šehida, 7. Bataljona, 6 Aprila, Hasana Durmiševića.