GRAD GRADAČAC
GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 12. stav 3 Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (Službeni glasnik “, broj: 6/2018. i Prjedloga odluke o raspodjeli sredstava dostavljenog od strane Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih-neprofitnih organzacija i javnih ustanova za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Grada Gradačac  za 2021. godinu, po javnom pozivu od od 5.5.2021. godine, Gradonačelnik donosi:

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO – JAVNE USTANOVE ZA 2021. GODINU

DISKVALIFIKOVANI PROJEKTNI PRIJEDLOZI

Razlog diskvalifikacije: vrijeme trajanja projekta je kraće ili duže u odnosu na kriterije Javnog poziva; vrijednost budžeta je niža ili viša u odnosu na kriterije Javnog poziva; nema kontinuiteta u aktivnostima u implementaciji projektnog prijedloga; projektni prijedlog primljen nakon roka koji je definisan Javnim pozivom; projektni prijedlog je dostavljen u neadekvatnom formatu – pogrešan formular(i); nedostaje jedan ili nekoliko ključnih dokumenata (projektni prijedlog, logički okvir, budžet ili plan aktivnosti) usljed čega je nemoguće izvršiti evaluaciju; korisnici projekta i/ili mjesto implementacije projekta nisu u općini/opštini/gradu u kojem je objavljen Javni poziv. OCD nije dostavila ili nema važeću registraciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.

R.br.Naziv OCDNaziv projektaKomentari nakon evaluacije
1Udruženje brigadira omladinskih radnih akcija Gradačac“Mladost za PET-35”Projektni prijedlog nije dostavljen u propisanoj formi – nepotpun
2KUD “Gradacac”“Promocija kulture i tradicije Grada Gradačca”Projektni prijedlog nije dostavljen u propisanoj formi – nepotpun