Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine (SSOiO FBiH) i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH (SSVOONK BiH) održat će Generalni štrajk upozorenja u svim osnovnim i srednjim školama na području Federacije BiH u srijedu 11. septembra 2019. godine u periodu od 10:30 do 11:00 sati.

Štrajk se organizuje kao znak podrške i solidarnosti kolegicama i kolegama sa područja Unsko-sanskog kantona koji su od 2. septembra 2019. godine u Generalnom štrajku zbog nepoštivanja potpisanog Kolektivnog ugovora i neisplaćivanja plata po osnovici koja je definisana i usvojena u septembru 2018. godine, neravnopravnog statusa prosvjetnih radnika sa ostalim radnicima koji primaju platu iz budžeta Unsko-sanskog kantona, kašnjenja isplate plata i naknada za radnike zaposlene u sektoru obrazovanja na području USK, te odnosa Vlade Unsko-sanskog kantona prema zahtjevima koje su pred njih postavili SSOOiO FBiH i SSVOONK BiH.

Podršku Generalnom štrajku upozorenja kolegicama i kolegama iz obrazovanja u Federaciji BiH do sada su uputile kolege iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske, Sindikata hrvatskih učitelja, Sindikata obrazovanja Srbije i Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije ”Nezavisnost”.

Svoju solidarnost sa zaposlenima u obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine uputile su i  kolege iz Evropskog sindikalnog komiteta za obrazovanje (ETUCE), ko su, između ostalog, istakle da ”pristojne plate i uslovi rada, kao i održiva podrška za nastavnike i drugi kadar u obrazovanju predstavljaju osnovu za prosperitetan kvalitet obrazovnih sistema”.

Izvor: RTV Slon