U sklopu Kikićevih susreta održava se Zavičajna likovna kolonija lokalnih umjetnika i slikara, kao i škola crtanja i slikanja za učenike sa područja Gradačca. U periodu od 14.05. – 22.05. organizovano je 10:00 sati radionica u prostorijama BZK ” Preporod-a” i OŠ. “Safvet-beg Bašagić”, za oko 46 djece i odraslih.

Glavni cilj škole je da se afirmišu talenti i mladi i stari te da se da podstrek da istraju u svom radu i talentu. Organizator je BZK” Preporod” Gradačac, a radionice i školu crtanja vodi nastavnik likovne kulture Redžo Dervišević.

U junu mjesecu ce se održati izložba radova iz škole crtanja i slikanja, kao i izložba Zavičajnih likovnih umjetnika. Javnost ce biti blagovremeno obaviještena o otvaranju izložbi u prostorijama BZK “Preporod -a” u Gradačcu.