Nacrt odluke, čija bi primjena dovela do drastičnog poskupljenja procesa polaganja vozačkih ispita, uskoro bi mogao da se nađe pred Savjetom ministara BiH, što u dobrom dijelu auto-škola smatraju finansijskim udarom na buduće kandidate, ali i na privredu, koju potresa manjak profesionalnih vozača.

Važećim pravilnikom nisu propisane cijene osposobljavanja kandidata i trenutno auto-škole slobodno određuju cijene, ali bi takva praksa mogla postati prošlost.

“Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pripremilo je tekst Nacrta odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače i uputilo ga na mišljenja nadležnim organima za obrazovanje (entitetskim i kantonalnim ministarstvima obrazovanja i Vladi Brčko distrikta BiH)”, rekli su  iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Nakon što su, kako dodaju, razmotrili i analizirali sva dostavljena mišljenja na tekst Nacrta odluke, sproveden je postupak javnih konsultacija, a svi učesnici su, kako tvrde, podržali donošenje ove odluke.

“Naredni korak bilo je upućivanje Nacrta odluke na mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Savjeta ministra BiH Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija i trezora BiH. Trenutno Ministarstvo postupa u skladu sa sugestijama datim u Mišljenju Ministarstva finansija i trezora, odnosno provodi određene analize, nakon čega slijedi upućivanje ove odluke na razmatranje i usvajanje od strane Vijeća ministara BiH”, kažu iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Iz tog ministarstva pravdaju se da je cilj donošenja ove odluke eliminisanje nelojalne konkurencije i, kako kažu, neprirodno niska cijena osposobljavanja kod pojedinih auto-škola, a koja, tvrde, ide nauštrb kvaliteta procesa osposobljavanja.

Iz auto-škola na to odgovaraju da sporna odluka ne donosi kvalitetniju obuku, jer se u samom procesu polaganja, izuzev cijena, ništa ne mijenja. Podsjećaju da je zvanična statistika pokazala da samo sedam odsto nezgoda izazivaju vozači početnici, oni koji imaju do dvije godine vozačkog staža.

Izvor:Nezavisne novine